JupCV 職涯輔導 Career Coaching

JupCV 職涯輔導 Career Coaching

– 搵到好工後,如何在新公司建立成功嘅事業呢?

– 已經去到公司架構嘅頂層,如何在事業上更上一層樓呢?

– 個個都叫我搵工,但我係咪應該在呢個時侯搵工呢?

服務範圍及特點:

1. 能夠提供專業、保密、中肯的意見及透過一對一輔導形式,同你一齊面對職場上嘅問題。

2. JupCV提供面對面,視像或電話形式嘅輔導,不受疫情及地區限制。

3. 輔導後亦提供不同嘅資源令您更容易、更快達成目標,亦會與您一起制定長遠發展方向。

有興趣了解更多,可以預約JupCV做免費評估,聽下JupCV點樣幫你搵到好工。

#移民 #搵工 #寫CV #執CV #請人 #見工 #面試 #打CV #求職 #JUPCV #求職心得 #正能量 #個人提昇 #職涯規劃 #管理諮詢 #CV點寫 #CV點打 #CV點執 #搵工注意事項 #移民搵工 #加油 #香港 #職場 #職涯諮詢 #resumewriter #careercoach #CV #start717

JupCV

JupCV is a professional HR consulting firm founded by top-performing consultants from global listed recruitment firms and senior HR executives from large MNCs. We have a proven track record and experience in CV writing (resume building), career coaching, interview skills improvements for job seekers at all levels.

Leave a Comment